Thursday, September 1, 2011

Back to blogging!

So I am back after a holiday break. I haven't had any real vacation but my family from various parts of the globe came to us, so we had to celebrate it with them (and so I kept celebrating until yesterday :])
The family reunion is over and so is my work on several projects I've been working on in the so-called meantime.

No i wracam po przerwie wakacyjnej. Na wakacjach jako takich nie byłam, ale zjechała się w moje strony rodzina z różnych krańców świata, więc trzeba było to z nimi uczcić (no i tak świętowałam do wczoraj :])
Zlot rodzinny zakończony, tak jak kilka prac które popełniłam w tzw. międzyczasie.

I took most of the models I painted recently to the Grey Seer painting competition.
I shamelessly entered 4 of 5 available categories ;P Fortunately the people I met there were my friends so I wasn't beaten in any dark corner after the contest.
I returned from the Grey Seer with the grand prix (and more), which I won for the group of Tzeentch characters, and one of the items I won found its use in the very next project I started after the contest... but let's keep the story in the right order ^^

Większość modeli jakie pomalowałam w ostatnim czasie, zabrałam ze sobą na konkurs malarski Grey Seer.
Wystawiłam się bezczelnie w 4 kategoriach z 5 ;P Na szczęście na konkursie byli sami swoi i po kubku za to w żadnym ciemnym zaułku nie dostałam.
Wróciłam z konkursu między innymi z główną nagrodą za bandę Tzeenchowych bohaterów, a z jednej z nagród zaraz zrobiłam użytek dołączając do najnowszego projektu ... ale po kolei ^^
For curious readers here is the link to the report from the Grey Seer competition, and for those who don't have enough time to enjoy it, here are a few more photos :)

Dla ciekawskich dołączam link do relacji z konkursu Grey Seer, a dla tych których czas goni, załączam jeszcze kilka zdjęć :)
The social integration was 100% successful!!! (and the one-day spent without our kid was like a week of holidays) ;) Not that we can't have a great time together with Balrog, but you know...

Integracja wypaliła w 100% !!! (a jednodniowy wypad bez dziecka to jak tydzień wakacji) ;) Nie żebym nie mogła świetnie bawić się z Balrogiem, ale sami wiecie...Ah, I mentioned that I'm working on another model... Actually I can say I am finishing it today (unless I spend too much blogging). I was lucky to be allowed to choose the model, so I felt like a child in a toy store - so many cool things around and I can choose only one?! (Some time ago we stopped buying all the models that we feel we must paint one day - we didn't have enough room to storage space to hold them all, and it's even worse that I feel frustrated that they're still unpainted. Sometimes I peek there to relax, forgetting how frustrating sight this cemetery of unpainted models is for me)

Ach wspominałam, że robię kolejny model... Właściwie to go dziś kończę (o ile nie zmitrężę przy blogu za dużo czasu). Model miałam przyjemność sama wybrać, a czułam się przy tym jak dziecko w sklepie z zabawkami - tyle fajnych rzeczy, a ja mogę tylko jedno?! (Jakiś czas temu przestaliśmy kupować te wszystkie modele które koniecznie kiedyś pomalujemy - szafy przestały je mieścić, a co gorsza niepomalowane działają na mnie frustrująco. Co jakiś czas zerkam tam w potrzebie odprężenia, zapominając jak frustrujący to dla mnie widok - cmentarzysko)

To the point, woman!
So I chose Omoklon, the twisted jester and I put him next to the outhouse won at the Grey Seer. (Yes, I know it's not an outhouse but I couldn't help making it one)

Do puenty kobieto!
No więc wybrałam model Omoklona i zestawiłam go z wygranym w konkursie wychodkiem. (Tak, wiem,  że to nie wychodek, ale nie mogłam oprzeć się wykorzystaniu go w ten sposób).


That's all for today. I hope I will be able to update the blog in a more predictable way. See you soon! :)

To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że teraz uda mi się aktualizować bloga w bardziej przewidywalny sposób. Do zobaczenia wkrótce! :) 

6 comments:

 1. Welcome back. Your little boy is growing up fast :)

  ReplyDelete
 2. Welcome back and congratulations on your well-deserved award(s).

  Beautiful work.

  CS

  ReplyDelete
 3. congrats on the awards! Anxious to see the Jester come along :)

  ReplyDelete
 4. Welcome back, missed your works here... And congratulations to your growing boy and collection of awards!

  ReplyDelete
 5. Thanks :D
  @Corvus: Yes! For me he's growing too fast - since the last week Balrog is checking the power of word "no" :/ brrrrr sometime it sounds like a mantra.

  ReplyDelete
 6. No nareszcie, niezły występ w Grey Seer, gratuluje, idzie jesień, ludzie więcej czasu poświęcą na malowanie, może poratujesz nas jakimś tutkiem, np. wideo:) Osobiście chciałbym zobaczyć jak malujesz. Pozdrawiam i jeszcze raz gratuluje.

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.