Thursday, November 8, 2012

Ethernia and the Royal Family


I have a photo of a painted girl... Ethernia from Enigma Miniatures.

I always wanted to paint her. I always saw much of my sister-in-law in her, so I painted the model in her likeness... though I don't know if the final effect doesn't look more like Hanna Montana ;-)))

Mam już fotkę skończonej dziewczyny... Etherni z Enigma Miniatures.

Zawsze chciałam ją pomalować. Widziałam w niej moją szwagierkę i na jej podobieństwo ją malowałam... choć nie wiem, czy efekt końcowy nie przypomina bardziej Hanny Montany ;-)))

Ethernia the Wild Soul (Enigma Miniatures)

Ethernia the Wild Soul (Enigma Miniatures)

Ethernia the Wild Soul (Enigma Miniatures)

Ethernia the Wild Soul (Enigma Miniatures)

Ethernia the Wild Soul (Enigma Miniatures)

I spent the evening digging in the internet in search of inspiration - it's a nice change from queen's responsibilities. (To celebrate a new throne/potty, we spent the day playing a royal family - hunting wolves and on other similar pastimes ;))

Nice change? Bullshit! What can be better than playing queen?
So maybe from brushing?

Wieczór spędziłam na grzebaniu w obrazkach - miła odmiana od królewieńskich obowiązków. (Dziś z okazji nowego tronu/nocnika dzień spędziliśmy na królewskich zabawach - polowania na wilki i takie tam ;))

"Miła odmiana"? Bzdura. Co może być fajniejsze od zabawy w królową?
Zatem może bardziej od pędzlowania?

It's been the second week that the boys are ill, and I got used to spending days with them so much, that the next Monday seems to me like return to work after long holidays. :-/
Hrrr, away with womanly emotional approach!

Chłopaki chorują już drugi tydzień tak się przywyczaiłam do spędzania dni w trójkę, że poniedziałek jawi mi się jak powrót do pracy po długim urlopie :-/
Hrrr, precz z babską wylewnością!

I found a design of stained glass for my Morgana le Fey, and a nice floor - maybe I will repaint the previous one?

Znalazłam witraż dla dioramy z Morganą, fajną posadzkę - może starą przemaluję?
I also found some nice jellyfish pictures :-) They will be useful for painting a skirt.

Znalazłam też trochę meduz :-) przydadzą się do malowania spódnicy.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.