Thursday, November 18, 2010

Corrections...

Sleepy :( Balrog decided that the night was the best time to show off his new abilities - turning from his back to his belly  and squeeking which could damage any normal person's throat. Enjoy yourself to the full, because there's no Nurgle! ;)

Niewyspana :( Balrog uznał noc, za najlepszy czas na popisy nowymi umiejętnościami – obracaniem się na brzuch i piszczeniem zdzierającym gardło u każdego normalnego człowieka. Hulaj dusza Nurgla nie ma! ;)


And how did I do yesterday? I got so busy with corrections (because one lead to another) that it took all my free time (5 hours). That's why my plan for today is the base.
I'll take some photos while sculpting :] And in the evening I'll show the ready Kabuki model.

A jak mi poszło wczoraj?

Tak się zajęłam poprawkami (bo jedna poprawka ciągnęła za sobą kolejną), że zajęło mi to cały wolny czas (5h). 
Z tej przyczyny, plan na dziś to podstawka.

Zrobię trochę zdjęć, w trakcie lepienia :] A wieczorem wrzucę fotkę gotowego modelu z Kabuki.


Oh fine :/ I wanted to have some soup and there will be no soup.
I managed to recover three meatballs from a burned pot. They looked pretty good in this vegetable site of fire.


No pięknie :/ miała być zupa, zupy nima.
Ze spalonego garnka wygrzebałam 3 klopsiki trzymające się całkiem nieźle w warzywnym pogorzelisku.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.