Tuesday, March 1, 2011

Best Miniature Painting MagazinesI've been thinking about the time that I was telling my team-mates that our model/miniature was growing and became as big as a Games Workshop ogre :D You know how large these minis are...

...big?  haha - now this "meatball" is too tall for his clothes and his weight of 9.5 kg is a serious burden to carry. Mahon's back gave up today when he was taking the boy out of his bed - he bent in half and was walking hunched as if his best years were already long gone ;]


Właśnie sobie wspominałam, jak to chwaliłam się chłopakom z grupy, że nasz model/figurka rośnie i mierzy już tyle co ogry z GW :D Wiecie jakie duże są te figurki...

...już? haha - teraz ten klops nie mieści sie na długość w ciuszki, a 9,5kg daje w kość. Noooo, Mahoniowi dziś siadły plecy przy wyjmowaniu go z łóżeczka - złamał się w pół i całe rano chodził zgięty jak by najlepsze lata miał już za sobą ;]


Balrog is growing bigger and we're growing... sillier. Until now we haven't succumbed to the bad habit of baby-talking ;) only witty rhymed dialogues about cats, dumpers, ... Nurgle and Tzeentch, (and some coarse folk songs ^^), but his "baba", "papa" and "mama" go to our heads like champagne. Now we're taking a stroll in our flat and talking mostly about who's "dada" (out) and where's "baba" (grandma)... I feel brainwashed.

Balrog dorasta a my głupiejemy. Dotychczas nie poddawaliśmy się takim słabościom jak ciećkanie ;) wyłącznie błyskotliwe dialogi o kotkach i wywrotkach, ... Nurglu i Tzeenchu , (i rubaszne ludowe przyśpiewki^^), ale Jego baba, papa i mama uderza do głowy jak szampan. Teraz chodzę z nim po mieszkaniu i rozmawiamy głównie o tym kto jest dada i gdzie baba ... robi mi wodę z mózgu!?

But we cannot allow Balrog to steal our whole post, can we? I am digging through the saved comments (thanks for posting them! they're very motivating!

Michal wrote: 
Hello Anna, my question is slightly off-topic. Can you recommend a magazine for a beginner, providing with some information or tutorials about miniature painting? What basing flocks would you buy for your bases to start with?
FLOCKS 

Let me address the subject of flocks first. My favorites are Faller flocks. Of course there are many other manufacturers like Ziterdes or Life Like, but I tend to buy Faller's stuff more often. The most basic kind of flock I use is static grass, which is the best way to imitate real short grass. But there is always use for more kinds and the more of them you mix and match, the more natural your effects will be. The more monotoneous you make your bases, the more artificial they look. 

Just bear in mind that I use more than just modeling flocks. I collect plants, roots, leaves, seeds and mosses wherever I go, because you can't get more realistic than the real thing...

Ale nie możemy pozwolić na to, żeby cały dzisiejszy wpis koncentrował się na Balrogu. Przekopuję się przez zapisane komentarze (dzięki, że je piszecie! to bardzo motywujące!) i znajduję tam wiele ciekawych kwestii i pytań. Na przykład takie:

Michał napisał:
Witaj Anno, moje pytanie będzie trochę off-topic. Czy możesz polecić jakąś gazetkę dla początkującego w której były by informację lub tutoriale jak malować? Jakie posypki kupiłabyś na początek dla upiększenia podstawek?
POSYPKI

Pozwolę sobie najpierw zająć się posypkami. Moje ulubione posypki produkuje Faller. Oczywiście producentów posypek jest więcej, np. Ziterdes czy Life Like, ale zazwyczaj kupuję produkty Fallera. Najważniejsza z używanych przeze mnie posypek to chyba trawa (elektro)statyczna, bo wydaje mi się najlepszym sposobem imitowania prawdziwej niskiej trawy. Ale zawsze znajdzie się zastosowanie dla innych rodzajów posypek, a im więcej z nich wykorzystasz, tym naturalniejsze będą efekty. A im bardziej monotonne będą twoje podstawki, tym bardziej będą się wydawać sztuczne i nienaturalne.

Zwróć uwagę, że używam nie tylko posypek modelarskich. Gdziekolwiek wychodzę, zbieram roślinki, korzonki, listki, nasionka i mchy, bo nie ma nic bardziej realistycznego niż... prawdziwa roślinność. MAGAZINES 

And well, regarding magazines I need to refer to Mahon's knowledge, because I am not up to date with what's available. Let's start by stating that the choice of magazines for you depends on the languages you know and can use. It will be easiest if we create a little list:
 • Judging by the language of your question, I assume you live in Poland.
 • There are very few available magazines for hobbyists, but it may be a good choice to check modeling magazines our (they may be not the best choice for a beginner though) because they're a great source of inspiration and knowledge.
 • Some basics were described in the Lord of the Rings magazines published in Poland by DeAgostini. You won't learn too much from them but if you want to learn real basics, they may be worth looking for. But don't expect to find there anything you wouldn't learn from the internet, even its Polish part. Moreover the Polish edition is completely sold out, so you can only look for second hand magazines.
 • White Dwarf, even though now it seems more like a catalogue of Games Workshop's products and is targeted more at gamers than painters, it should be noted that the quality of painting articles has improved quite a lot! Especially the "Masterclass" series is worth attention - although it's not quite the beginner's difficulty level.
 • Game Forces (Spanish or English) - very good magazine. The name may be misleading because it's aimed at painters and sculptors and is not about gaming at all. Maybe it's not the first choice for beginners because you'd better be familiar with at least basic techniques and knowledge of more advanced ones wouldn't hurt at all, too. But you won't run out of inspiration with Game Forces for sure!
 • Ravage (French) - also rather not for beginners. Excellent, moreover it's supplemented by Ravage Hors Series, also published in excellent quality, but again - too advanced for most beginners. I wish I knew the language to the degree which would allow me to read it comfortably... But is Ravage still available at all?
 • What remains is a choice o modeling magazines: in Poland there used to be a Payo modeling magazine (I don't think it's being released any more), and abroad there is Fine Scale Modeler, Military Modelling, Model Military International and many others.
 • Fantasy Dimensions - unfortunately I can't comment on its quality and contents.
 • and finally there are gaming magazines - and I mean mostly Wargames Illustrated and No Quarters - they also cover painting, but it's not their main subject.
What seems to be the best choice is to join the community of other hobbyists - ask, listen, stop being shy - it really pays off!
If you're looking for such a place where people will be willing to welcome you and talk about painting - I'd like to recommend this forum. I really enjoy it! GAZETKI

A w temacie gazetek, cóż, tutaj trochę odwołam się trochę do wiedzy Mahonia, bo sama nie jestem na bieżąco. Zacznijmy od tego, że wybór gazetek zależy w dużej mierze od języka jakim władasz. Najprościej będzie to wypunktować:
 • Sądząc po języku, w którym zadajesz pytanie, sądzę, że mieszkasz w Polsce.
  W Polsce nie ma za bardzo takich materiałów, ale warto się zainteresować prasą modelarską (choć może nie jest to najlepszy wybór dla początkujących) bo tam jest kopalnia wiedzy i inspiracji.
 • Trochę podstaw było w LotRowych gazetkach DeAgostini. Może nie nauczysz się tam za wiele, ale jeśli chcesz poznać na prawdę podstawowe sprawy, to może warto tam poszukać. Jednak nie ma tam niczego, czego nie nauczyłbyś się bez problemu w internecie - nawet w jego polskiej części. Poza tym - nakład się już wyczerpał, więc pozostaje szukanie egzemplarzy z drugiej ręki.
 • White Dwarf, choć obecnie przypomina raczej katalog produktów GW i jest skierowany bardziej do graczy niż malarzy, to warto wspomnieć, że jakość treści malarskich ostatnio się bardzo znacznie poprawiła! Zwłaszcza seria "masterclass" - choć to nie do końca poziom trudności dla początkujących.
 • Game Forces (hiszpański lub angielski) - to bardzo dobry magazyn. Nazwa może mylić, bo to wydawnictwo dla malarzy i rzeźbiarzy, a kompletnie nie dotyczy grania. Może nie jest adresowany do początkującego, bo trzeba być oswojonym przynajmniej z podstawowymi technikami, a znajomość zaawansowanych też by nie zaszkodziła. Ale za to inspiracji w Game Forces na pewno nie brakuje!
 • Ravage (francuski, także raczej nie dla początkujących) - świetny, do tego wzbogacany przez Ravage Hors Series, bardzo dobrze wydany, ale ponownie - zbyt zaawansowany dla większości początkujących. Aż żałuję, że bariera językowa nie pozwala mi na komfortowe zapoznawanie się z treścią... Ale czy jest jeszcze dostępny?
 • pozostają jeszcze magazyny modelarskie: w Polsce magazyn modelarski Payo (chyba już nie wydawany), a zagranicą Fine Scale Modeler, Military Modelling,  Model Military International i wiele innych
 • Fantasy Dimensions - niestety, nie potrafię wypowiedzieć się o jakości i treści 
 • no i na koniec czasopisma o grach - głównie Wargames Illustrated, No Quarters - one również zawierają materiały o malowaniu, choć nie jest to ich główna treść
W tej sytuacji wydaje się, że najlepszym wyborem jest po prostu bez skrępowania rzucić się w grono innych hobbystów, pytać, słuchać, ośmielić się - to popłaca!
Jeśli szukasz miejsca, gdzie ludzie chętnie cię przyjmą i porozmawiają z tobą o malowaniu - zapraszam na to forum. Ja się tam na prawdę dobrze czuję!

And maybe other readers can suggest some other interesting magazines about miniature painting? What miniature painting magazines do you read? Which are available in your countries? Are they worth attention at all? 
I don't know too many of them, so I will be glad to read your opinions. And I'll be happy to expand the list with even more suggestions from you. Thank you!

A może inni czytelnicy doradzą jakieś wartościowe gazetki i magazyny o malowaniu figurek? Jakie magazyny o malowaniu czytujecie? Jakie są dostępne w waszych krajach? Czy są warte uwagi? Ponieważ sama nie znam ich zbyt wielu, chętnie wysłucham waszych opinii. Z chęcią wzbogacę listę o inne wspomniane przez was propozycje. Dziękuję!

4 comments:

 1. Thanks for the hunchback photo, dear... That's really sweet.

  And thanks for mentioning my input here :)

  m

  ReplyDelete
 2. Hi Ana!
  I can highly recommend the Irregular Magazine, who has some great painting articles! http://irregularmagazine.com/

  Amazine paintjob as always!
  /Denniz

  ReplyDelete
 3. Wielki dzięki, że o mnie pamiętałaś.
  Jeśli kiedyś będziesz jeszcze miała chęć popisać dla początkujących. To napisz mi proszę jakich technik na początek musiałbym się nauczyć. Żeby zarazić się miłością do malowania figurek. A nie po jednej czy dwóch nie udanych figurkach zniechęcić.
  I jeszcze jedno pytanie. Wiem, że już o glazing'u pisałaś... ale może jakiś przykład?
  I ta sama prośba o blending.

  ReplyDelete
 4. Hi !

  Yes, Ravage is still published every 2 months :)

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.