Sunday, July 17, 2011

Zombie morning or zombie evening?

We've had problems with putting Balrog to slep recently. It seems that the only choice we have is: we can either get up at 5 AM or put him to sleep at 9 PM, with an hour of trouble trying to make him fall asleep. 
And what would you choose? Walking like a zombie in the morning or in the evening? ;P

Mamy ostatnio kłopoty z usypianiem Balroga - jak nie urok to przemarsz wojsk :-/ wygląda na to, że mamy wybór: albo będziemy wstawać o 5:00, albo kłaść go po 21:00, z godzinnymi cyrkami przy usypianiu.
A Wy wolelibyście chodzić jak zombie rano czy wieczorem? ;P


I managed to finish the penultimate Tzeentch model, and the last one is being finished now.
So I am getting closer and closer to the end of this marathon. Oh, I think it will take muuuuch time to rest after painting all that blues and purples ;)))

Skończyłam przedostatni model do Tzeentcha, a i ostatni jest na wykończeniu.
Tak więc powoli dobijam do końca tego maratonu. Oj, chyba dłuuugo będę odpoczywać od koloru niebieskiego i fioletowego ;)))

The next model is going to be green - it's Vulkan He'Stan (from GW again).
But it's for the next week...

Następny model szykuje się zielony - Vulkan He'Stan (wciąż GW)
W przyszłym tygodniu...


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.