Saturday, January 15, 2011

Leona Lobo's colonial marine camoflage - tutorial

A fellow Chest of Colors forum member asked me a question, which may be useful for somebody here: How was the camouflage of Kabuki Models' Leona Lobo painted.

The palette (most likely):
White, Black
Vallejo MC 877 Gold Brown
Vallejo MC 889 USA Olive Drab, or alternatively Vallejo MC 70830 German FieldgreyWWII
Vallejo Game Ink Violet

Dostałam pytanie od kolegów z forum Chest of Colors, które może i tu komuś się przyda: Jak malowałam kamuflaż na spodniach modelu Leona Lobo z Kabuki Models?

Paleta (najprawdopodobniej):
White, black
Vallejo MC 877 Gold Brown
Vallejo MC 889 USA Olive Drab, ewentualnie Vallejo MC 70830 German Fieldgrey WWII
Vallejo Game Ink Violet

So I started with grey primer, highlighted zenithally to white. 
I had a picture of camouflage from Aliens.

Otóż zaczęłam od szarego podkładu, i rozjaśnienia go aerografem zenitalnie bielą.
Miałam wzorzec kamuflażu z Aliena.First I painted the darkest patches - they focus attention most easily, so I judged their placement was most important. 
I didn't feel bold enough to start, so I thinned the color a lot with Glaze Medium and gave painting the shapes a shy go. This allowed me to correct them with ease whereever it was necessary.
When I finished it, I shaded those patches which were not under direct light. 

Najpierw malowałam najciemniejsze plamy - najbardziej rzucające się w oczy, więc na mój rozum, powinny być najlepiej rozmieszczone.
Ponieważ nie miałam śmiałości zacząć, to mocno rorzedziłam ten kolor w Glaze Medium i nieśmiało nakreśliłam kształt plam. Dzięki temu, mogłam bez wysiłku nanieść korekty tam gdzie chybiłam.
Kiedy z tym się uporałam, przyciemniłam te, które nie były pod bezpośrednim oświetleniem.

The next stage was filling the rest of surface with sand-colored patches.
It was much easier because I was already in on the right track.
Then I emphasized the white patches where patches were touching each other - I sharpened the borders, especially the yellowish-colored ones.
Finally I painted the shadow on her trousers using glazes od the darkest camo color with a little violet (Vallejo Game Ink Violet) + Glaze Medium.

Następny etap, to wypełnienie części z pozostałej przestrzeni plamami w piaskowym kolorze.
Tu już było łatwiej, bo złapałam bakcyla.
Potem podkreśliłam białe plamy przy krawędziach plam - wyostrzyłam granice, zwłaszcza te z żółtym kolorem.
A na końcu namalowałam cień na spodniach - laserunek z koloru najciemniejszego z kamuflażu i odrobiny fioletu (Vallejo Game Ink Violet) + Glaze Medium.

Does anything more require explanation?

Czy jeszcze coś wymagałoby wyjaśnienia?

2 comments:

  1. Jakiego aerografu używasz do malowania figurek? Może uda ci się kiedyś zamieścić kilka fotek i porad z pracy aero. Zdaje się jest to spore ułatwienie przy malowaniu?

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.