Saturday, January 8, 2011

Tau XV-89 Crisis Battlesuit - Tutorial

I prepared expanded version of my tutorial about painting the Tau battlesuit. Maybe you will find it interesting :) And what's up with you?

Yesterday I helped Balrog play soccer with our cat using a Christmas tree ball. As surprising as it may be, the more determined player was... Balrog ^^

And so we keep walking in our flat - sometimes sprinting to catch the ball or the cat, and sometimes just strolling with no goal at all.

Przygotowałam dla Was poszerzoną wersję o malowaniu Tau'a.
Może Was zainteresuje :) A co u Was słychać?

Wczoraj pomagałam Balrogowi grać z kotem w bombkę nożną. Zaskakująco, w grze większą determinacją wykazał się Balrog ^^

Tak to spacerujemy po całym mieszkaniu - czasem sprintem za bombką albo kotem, a czasem spacerowo bez widocznego celu.

When I am not working as a support for Balrog, I am tinkering with Red Sonja. The model is superb! I am enjoying painting it so much. And I had a good opportunity to practice my airbrushing skills, but I'll tell more about it later.

Soon I will show you how I painted her shield, because I managed to document it in detail.
Yesterday I also made an additional gaming base for the Tau model. I will show it when I download pictures from the camera.


W chwilach kiedy nie robię za podpórkę dłubię Red Sonję. Model jest suuuuper! Fajnie mi się ją maluje. Na dodatek udało mi się poćwiczyć z aerografem, ale o tym później.

Wkrótce pokażę Wam jak malowałam jej tarczę, bo to udało mi się nawet szczegółowo udokumentować.
Wczoraj zrobiłam dodatkową podstawkę do gry dla Taua. Też wrzucę, jak tylko zrzucę fotki z aparatu.

So much for announcements. Oh, no. 
I still remember about Arkadiusz's question:

"Could you tell which paints you like the most? I mean metallics, normal paints and washes. Such knowledge comes from practice, and it could be a valuable tip for beginning painters, especially thsat not always all paints  from one manufacturer are of the same quality."
(December 10, 2010)
I am preparing the answer in the free moments I have, so be patient, please.

Tyle z zapowiedzi.
Ach nieeee.
Ciągle mam na uwadze prośbę Arkadiusza:
"Czy mogłabyś napisać kiedyś jakie farby tobie najbardziej odpowiadają? Chodzi mi o metaliki, zwykłe i washe, taka wiedza przychodzi z praktyką, była by to cena wskazówka dla początkujących malarzy szczególnie że nie zawsze dana firma ma całą gamę farb na tym samym poziomie."
(10 grudnia 2010)
Przygotowuję odpowiedź w chwilach wolnych, proszę bądź cierpliwy.

And now let's return to the Tau...
I already described how I prepared the base for this model, so let's focus on the miniature now:

A teraz wróćmy do Taua...
Wcześniej opisałam jak przygotowałam podstawkę dla tego modelu, więc teraz skupmy się na samej figurce:

 
That's what the model looked like after:
1. priming it with grey spray primer
2. applying silver alcohol-based metallic paint with my airbrush
3. applying hairspray
4. airbrushing the armor with:
 • Vallejo GI Sepia + Vallejo GI Brown + Vallejo GC Cayman Green, to make sure that inks don't pool like water on glass
 • Vallejo GI Sepia + Vallejo GI Brown
 • zenithally applied Vallejo GC Cayman Green + a little Vallejo GI Sepia
 • zenithally applied Vallejo GC Cayman Green
 • smaller and smaller highlights with a mix of: Vallejo GC Cayman Green + Vallejo MC 952 Lemon Yellow


Tak wyglądał model po:
1. podkładowaniu szarym sprejem
2. nałożeniu srebrnego metalika na bazie alkoholu za pomocą aerografu
3. nałożeniu lakieru do włosów
4. nałożeniu kolorów pancerza aerografem:
 • Vallejo GI Sepia + Vallejo GI Brown + Vallejo GC Cayman Green, żeby inki nie zachowywały się jak woda na szkle
 • Vallejo GI Sepia + Vallejo GI Brown
 • zenitalnie Vallejo GC Cayman Green + odrobina Vallejo GI Sepia
 • zenitalnie Vallejo GC Cayman Green
 • rozświetlam coraz mniejsze obszary miksem: Vallejo GC Cayman Green + Vallejo MC 952 Lemon Yellow

 

The palette of paints used for painting the armor:

Paleta farb do malowania pancerza:


That's how I worked on chiaroscuro on the armor:

Tak pracowałam nad światłocieniem pancerza:
My work was mostly about emphasizing the direction of light, increasing the contrast and centralizing the light on the model. 

The base color for the armor was Vallejo GC Cayman Green.
I highlighted it on the armor with Vallejo MC 952 Lemon Yellow,
and the final highlights were done with a mix of: Vallejo MC 837 Pale Sand + P3 Morrow White. It ended up very close to P3 Menoth White Highlight, but the paint bottle was empty so I had to resort to using a mix.

Shading the base color (Vallejo GC Cayman Green) was done by adding the mix of: Vallejo GI 72092 Brown + Vallejo GI 72091 Sepia.
The "before" and "after" photos can be seen here.

Before taking the photo I managed to add a little dark paint into the recesses just after airbrushing:

Głównie moja praca polegała na podkreśleniu kierunku światła, wzmocnieniu kontrastu, i zcentralizowaniu oświetlenia na modelu.

Kolorem wyjściowym pancerza był Cayman Green, Vallejo z Game Color.
Rozjaśniałam go na pancerzu  kolorem z Vallejo MC 952 Lemon Yellow, 
a ostateczne rozjaśnienia były robione mixem z: Vallejo MC 837 Pale Sand + P3 Morrow White. Wyszedł z tego właściwie P3 Menoth White Highlight, ale akurat pojemnik miałam pusty i musiałam się poratować miksem.

Cieniowanie koloru wyjściowego (Vallejo GC Cayman Green)
robiłam dodając do niego miks z: Vallejo GI 72092 Brown + Vallejo GI 72091 Sepia.
Efekt przed i po np. tu:

Zdążyłam do zdjęcia (po aerografowaniu), wpuścić ciemną farbę w szczeliny i zagłębienia:


And here we've got the effect with lights applied:

A tu efekt ze światłem:

The next stage was adding battle damage.

I scratched the paint with a knife, and thanks to the hairspray applied in early stages of my painting (see above) the layer of metallic paint was revealed, and not scratched off like the green paint.

As far as scratching is concerned I am a novice, so some paint chips were quite uncontrolled. I think that a more experienced person doesn't lose control over the process. For example I didn't plan so strong paint chipping on the backpack. The paint peeled off with larger patches. 
It also turned out that I didn't apply the hairspray in an even coat, and so in some spots the metallic paint was very likely to peel off as well. 
If it had only chipped off it would still be easy, but this also didn't allow me to try scraping the paint off with a brush. I was afraid that while reaching the metallic layer the brush will spread metallic pigment all over the surface.

I am mentioning all my mistakes so you may be able to avoid repeating them ;) It's much better to learn from mistakes of others than your own.

For a short time I stopped chipping the paint in order to paint a freehand.
I took the patterns from a Tau decal sheet.

I hope I did no faux-pas. I inscribed one Tau symbol into another (the most popular one), and filled the empty space with Tau runes.
After painting the shield I scraped some paint off it... but why am I writing it ;] you can see it here:

Kolejny etap to uszkodzenia.

Zdrapywałam farbę nożykiem, a dzięki lakierowi do włosów nałożonemu na początkowym epapie prac (patrz wyżej) spodnia warstwa metalicznego koloru została ujawniona a nie zdrapana jak zielona.

W skrobaniu jestem nowicjuszką i przez to niektóre odpryski były dość niekontrolowane. Wydaje mi się, że bardziej wprawionej osobie to nie wychodzi spod kontroli. Np. nie planowałam tak silnych odprysków na plecaku. Farba odskakiwała większymi płatami.
Na dodatek okazało się, że lakier nałożyłam nierównomiernie i bywały miejsca, gdzie metaliczna farba też chętnie by odeszła.
Jak by tylko odpryskiwała, to był by pikuś, ale przez to nie mogłam spróbować jak się przeciera/wyciera farbę przebijając się do metalu za pomocą pędzla. Obawiałam się, że przebijając się do metalicznej warstwy, pędzel rozniesie mi metalowy pigment po całej powierzchni.

Wspominam o tych wszytkich potknięciach, bo może Wam uda się uniknąć takich numerów ;) Przyjemniej uczyć się na cudzych błędach niż własnych.

Odeszłam na chwilę od odprysków i zabrałam się za malowanie freehandu.
Wzory wykorzystane, zaczerpnęłam z arkusza kalkomanii do Tau.

Mam nadzieję, że nie popełniłam faux pas.
W jeden symbol Tau wpisałam inny (ten najpopularniejszy), a pustą przestrzeń zapełniłam runami.
Po malowaniu tarczę obdrapałam... ale po co ja to wszytko piszę ;] sami zobaczcie:


I covered the scratches with a glaze of Citadel Washes, which emphasized shapes of the scratches.

Obdrapania pokryłam laserunkiem z Citadel Washes, podkreśliło to kształt zadrapań.Then I was applying dirt to metal with colors that I previously used to shade the armor: Vallejo GI 72092 Brown and Vallejo GI 72091 Sepia.

Potem brudziłam głównie metal kolorami jake wczesniej stosowałam do cieniowania pancerza, czyli: Vallejo GI 72092 Brown i Vallejo GI 72091 Sepia.


Sometimes I highlighed edges of paint chips, using the same colors as with highlighting the armor.

Niekiedy rojasniałam krawędzie odprysków - kolory jak przy rozjasnianiu pancerza.Finally I took a critical look at the armor and decided it looked boring, so I added a symbol on the torso, and some display screens with imaginary numbers on the weapons. Plus a few diodes and weathering on the hooves ^^

Na koniec krytycznie spojrzałam na pancerz i uznałam, że jest nudno, więc na tułowiu dołożyłam znaczek, a na broni wyświetlacze ze zmyśloną numeracją. Do tego parę diodek i podniszczenia na raciczkach ^^

I added some dried leaves to the base, just like this:

Dokleiłam suszone liście do podstawki o tak:


And the finished model looks like this:

A oto jak wygląda model w całości:

8 comments:

 1. What a fanatastic tutorial. I have learned so much just by reading and looking at your pictures. I am so impressed that I will put this site on my blogroll so I can be sure to follow your work every time you post.

  ReplyDelete
 2. Tutorial cudo... gdyby ci się chciało jeszcze parę technik dla początkujących pokazać... to cała rzesza polskich zapaleńców była by ci dozgonnie wdzięczna

  ReplyDelete
 3. Very impressive work! Thanks for posting the tutorial - it's always great when skilled artists break down their work and share it with everyone else.

  ReplyDelete
 4. Pięknie i profesjonalnie. Możesz otwierać szkółkę niedzielną:} Wszystkie rozjaśnienia malowałaś pędzlem czy również aerografem?

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.