Sunday, May 20, 2012

May he live long and prosper!

Balrog is sitting with all four grandparents in a sandbox:

Balrog: "Grandpa, help!"
Grandpa: "One two three..."
"Bravo!" - all grandparents loudly applaud our future strongman carrying a bucket full of mud.
 
Balrog immediately starts applauding his own achievement, then proudly issues a new command and personally conducts the choir of his own audience: "May he live long and prosper!"
My son is raised to become a decent Pole - he knows every ocassion is good for a toast ;)))Baldek siedzi z czwórką dziadków w piaskownicy:

Balrog: "dziadziusu pomocy"
Dziadek: "raz dwa i trzy"
Brawooo! - Reszta dziadków gromko oklaskuje przyszłego strongman'a dżwigającego wiadro z błotem.
Balrog oczywiście zaraz sam też zaczyna się oklaskiwać, a zaraz potem z dumy zarządza i osobiście dyryguje swoja widownią "Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam!".
Mój syn wychowywany jest na porządnego Polaka - wie, że każda okazja jest dobra do toastów ;)))