Friday, July 13, 2012

Post-Euro-2012 post and Hartmann von Aue

Who would have though that my child could play football? Who could he inherit the skills from? Well, probably from no one. But he likes and plays it.

At the beginning of Euro 2012 we sacrificed one evening and watched the first match in Balrog's and my lives. I believe I would have understood more if Balrog hadn't turned out to be such an enthusiastic fan of football - he was sitting in his chair, brandishing his spoon and shouting: "No rolling, mister! Make a goal!" and so on...
(Now he got a goal, so he's practising penalty kicks. Maybe it's not that bad, after all in this business players got paid even for failed performance ;])


Kto by pomyślał, że moje dziecko miałoby umieć grać w piłkę? Niby po kim? No, ale lubi i gra.

Na początku Euro 2012 poświęciliśmy wieczór i razem z Balrogiem obejrzeliśmy swój pierwszy mecz piłki nożnej w życiu. (Pierwszy dla mnie i Baldka)
Pewnie więcej bym rozumiała z tego, co się dzieje na boisku, gdyby Balrog nie okazał się tak zagorzałym fanem - siedział w krzesełku i wymachiwał łyżeczką krzycząc: "Panie! Nie turlaj się! Gola rób!" itp. (Dostał więc bramkę i ćwiczy karne. Może i dobrze, w tej branży płacą nawet za spartoloną robotę ;])

I promised you photos of Hartmann von Aue, so I checked what I had and here is the complete model:

Obiecałam Wam fotki Hartmanna von Aue, więc sprawdziłam i oto co się składa w jako taką całość:

The base:

That's the original sculpt of the base - I didn't resculpt anything!

Podstawka:

Oryginala rzeźba podstawki - nic nie przerzeźbiałam!


These photos show how I highlight wood and draw woodgrain, and how I start painting the floor tiles:

Widać na tych zdjęciach jak rozjaśniam drewno i nakreślam słoje, oraz jak wyglądają początki malowania posadzki:The paint could be P3 Troolblood.


I darkened it with black paint: I added depth to shading with glazes and darkened linear woodgrain and other recesses.

To mogła być farba z P3 Trollblood.


Przyciemniałam czernią: zarówno pogłębiałam cienie laserunkiem, jak i linearnie słoje i inne zakamarki / wgłębienia.


And that's what the floor tiles look like (after I added some "veins")

A oto jak wygląda posadzka (dodałam ożyłkowania)


I added some aquamarine to highlights, and in shadows I added a layer of Vallejo Sepia glaze.

W rozjaśnieniach dodałam seledyn, a w cieniach dołożyłam warstwę laserunku z Vallejo Sepia.


Now here you have colored boards:

A to deski po pokolorowaniu:


And finally, remaining photos of Hartmann himself:

 No i wreszcie, pozostałe fotki samego Hartmanna: