Monday, June 11, 2012

Man-to-man talk, and how to paint wood

Man-to-man talk on the way to work.
Balrog:
- Bike!
- Two [motor]bikes!
- A-bus!
- Yellow.
- Daddy, poop! [Driving] to us!

Męskie rozmowy w drodze do pracy.
Balrog:
-Moto!
- Dwa motory!
- Abus!
- Żółty.
- Tato Kupa! Jedzie do nas!

And I have a different subject for you ;) less catchy: wood.


Painting wood is easy. But where does one start?
Take a look to see how I usually do it :)

A ja mam dla Was inny temat ;) trochę mniej chwytliwy - drewno.

Prosta sprawa namalować drewno. Ale od czego zacząć?
Zobacz sam jak zwykle ja to robię :)

If you don't feel comfortable with long brushstrokes, practice on a sheet of paper. 
I used Vallejo Sepia to color the woodgrain I painted. I think transparent paints or inks are best for coloring. 
Finally I dusted the woodgrain near the floor with P3 Troolblood.

Jeśli nie czujesz się pewnie w długich pociągnięciach pędzla, to poćwicz na kartce.
Naniesione słoje kolorowałam kolorem z Vallejo Sepia. Najlepiej do kolorowania nadadzą się farby transparentne, inki lub tusze.
Na koniec przykurzyłam słoje P3 Trollblood, przy podłodze.


And finally let me tell you that my silence was finally rewarded - I've been preparing most of my works for online painting contests, so I cannot share them with you immediately. But this model was already judged and I can boast winning the 2nd and 4th places with the models I entered into WAMP's Dark Sword Miniatures contest.


I was surprised to see the model I considered the best of my entries, technically speaking, not winning anything. Of course I am judging my works from my own perspective and nobody has to know that the most effort and satisfaction came from preparing this model ;P

Na koniec pochwalę się, że moje milczenie zostało w końcu nagrodzone - wiele z prac szykuję ostatnimi czasy na konkursy internetowe, więc nie mogę się nimi z Wami dzielić na bieżąco. Ale ten model został już oceniony i mogę się pochwalić, że zdobyłam w konkursie DarkSworda II i IV miejsce.
Bardzo zaskoczyło mnie, że model który ja uważam za technicznie najlepszy, nie znalazł się na podium. Ale oczywiście oceniam prace z własnej perspektywy i nikt nie musi wiedzieć, że największy wycisk, ale i satysfakcję dało mi szykowanie tego modelu ;P
This was my second place winner:

Ten model zajął drugie miejsce:And this one ended up on 4th location:

A ten wylądował na czwartym miejscu: