Thursday, September 22, 2011

Can't see the brushes for the trees ;)

Gosh, judging by reactions to my last post, everybody is going to put lava on their bases ;)))
ALERT!

Kuuurczę, sądząc po reakcjach po ostatnim wpisie, wszyscy będą robić lawę na podstawce ;))) ALARM!

And I am sweating over a Games Workshop hellcannon of Chaos. Sweating is a good way to describe what I'm doing. I am using old brushes and the parcel with new ones has been late for over two weeks now. Some sizes are out of stock :((( just like here!!! I have everything started and nothing finished... one more week and I'll be as explosive as a volcano.

Enough of this ranting... How do they say it? Patient people don't measure time? ;P

A ja ślęczę obecnie nad armatą krasnoludów chaosu z GW. Ślęczę to dobre określenie na to co robię. Pracuję na zużytych pędzlach, a nowa dostawa przeciąga się od dwóch tygodni. Brakuje im niektórych rozmiarów :((( to zupełnie jak mnie!!! Wszystko mam pozaczynane i nic nie wykończone... jeszcze tydzień i sama będę jak ten wulkan.

Ale koniec zrzędzenia, ... jak to się mówi? Cierpliwi czasu nie liczą? ;P

To cheer myself up I made a tree for the hellcannon diorama. Let me show it to you.

(I had to part with my workshop, but not with my treasures! The box with branches and roots came handy again ^^)


One of two twigs had a bulge next to its base, which I managed to use as a place for a pin. I connected it with the base of my diorama and then merged the twigs with some Milliput: 

Na poprawę nastroju zrobiłam drzewo do scenki z armatą. Pokażę wam.

(Rozstałam się z pracownią, ale nie z moimi skarbami - karton z gałęziami i korzeniami znów się przydał ^^)

Jedna z dwóch gałęzi miała zgrubienie u nasady, które wykorzystałam i wwierciłam się z sztyftem. Połączyłam ją z podstawką, a potem złączyłam dwie gałęzie Milliputem:
I like to sculpt trees in the red (standard) Milliput, because its dry texture allows to recreate roughness of tree bark with ease:

Lubię rzeźbić drzewa w Millipucie czerwonym (standardowym), bo jego sucha konsystencja fajnie oddaje szorstkość kory:

As you can see the tree is not finished yet, but you must be getting the idea of where I am heading with it.

Choć, jak widać, drzewo nie jest jeszcze skończone, pewnie widzicie dokąd z nim zmierzam.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.